Til forsiden
Forside
Samtidig brug
Indholdsstof
Medicinkombination.dk
Dit ansvar
Spørgsmål og svar
Kontakt
Hjælp til at bruge Medicinkombination.dk
 
Foretag ny søgning Foretag ny søgning   
Medicinkombination er samtidig brug af medicin, naturlægemidler, stærke vitaminer, mineraler og enkelte fødevarer, fordi disse kan påvirke hinandens virkning ved samtidig brug. De kan påvirke hinanden på to måder: De kan ændre hinandens virkning, og de kan forstærke hinandens bivirkninger i større eller mindre grad. Databasen giver ikke oplysninger om bivirkninger ved hvert enkelt præparat. Her henviser vi til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer, som du finder på http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/find-medicin/produktresumeer.
 
Medicinkombination henvender sig til alle, som anvender flere former for medicin, naturlægemidler, stærke vitaminer eller mineraler. Her på siden har du mulighed for selv at søge informationer om, hvordan forskellige medicinske præparater påvirker hinanden.
Du behøver ingen særlig sundhedsfaglig viden for at forstå oplysningerne på medicinkombination.dk. Hjemmesiden er lavet for at gøre hidtil svært tilgængelig viden om forskellige præparaters indflydelse på hinanden tilgængelig og forståelig for alle.
 
På medicinkombination.dk kan du søge på den medicin, du tager eller måske skal til at tage, og få informationer om, hvordan de forskellige medicinske præparater påvirker hinanden.
Du kan enten søge på ét præparat og se, hvordan det påvirker eller bliver påvirket af andre præparater, eller du kan søge på to eller flere præparater samtidig.
 
Du kan slå alle slags medicin op på medicinkombination.dk - herunder også naturlægemidler, stærke vitaminer, mineraler og enkelte former for frugtsaft. Det er dog ikke sikkert, at du får resultater af alle dine søgninger, da der stadig er mange kombinationer af medicin, som endnu ikke er blevet undersøgt.
 
Ja, du kan slå såvel medicin som naturlægemidler, stærke vitaminer, mineraler og enkelte fødevarer op.
 
Indholdsstof er det, der virker i medicinen, og det samme indholdsstof kan optræde under forskellige præparatnavne. Hvis du for eksempel søger på Panodil, Pinex eller Pamol er det aktive indholdsstof Paracetamol, og det er det, der kommer frem, når du søger. Indholdsstoffet kan du ofte læse på pakningen under navnet på produktet.
 
Naturlægemidler er en særlig gruppe lægemidler som typisk indeholder tørrede planter eller plantedele, udtræk af planter eller andre naturligt forekommende bestanddele. Naturlægemidler er i lovgivningen defineret som "lægemidler, hvis indholdsstoffer udelukkende er naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen". Lægen og apoteket er ikke nødvendigvis involveret i behandling med naturlægemidler og derfor kan naturlægemidler kun godkendes til behandling af ”lettere sygdomme”. Naturlægemidler skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen inden de må sælges. Du kan hurtigt tjekke, om et naturlægemiddel er godkendt: Der skal stå ”Naturlægemiddel” på pakningen, og den skal desuden være forsynet med et såkaldt markedsføringsnummer, som forkortes ”MT” efterfulgt af et syv-ciffret nummer (fx: ”MT 1234567”).
 
Stærke vitaminer og mineraler er en gruppe lægemidler, hvis indholdsstoffer udelukkende er vitaminer og/eller mineraler, og hvor indholdet af vitamin eller mineral er væsentligt højere end det normale døgnbehov hos voksne mennesker. Stærke vitaminer og mineraler kan kun godkendes til at forebygge og helbrede såkaldte mangeltilstande (og altså ikke til at behandle sygdomme). Stærke vitaminer og mineraler må kun sælges i Danmark, hvis de er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Du kan hurtigt tjekke, om et vitamin og/eller mineral præparat er godkendt: Der skal stå ”Stærkt vitamin/mineral præparat” på pakningen, og den skal desuden være forsynet med et såkaldt markedsføringsnummer, som forkortes ”MT” efterfulgt af et syv-ciffret nummer (fx: ”MT 1234567”).
 
Du kan se på pakningen på din medicin, hvilket indholdsstof, der er i din medicin. Oftest står indholdsstoffet under navnet på præparatet. Fx står indholdsstoffet paracetamol på æsken neden under navnet Panodil.
 
Medicinkombination.dk blev lanceret i juni 2007 og drives af Lægemiddelstyrelsen. Den er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Apotekerforening. Oplysningerne på medicinkombination.dk stammer fra Lægemiddelstyrelsens Interaktionsdatabase, der henvender sig til læger og andre sundhedsfaglige og skal gøre behandling med medicin mere effektiv og sikker. Hvis du vil se de sundhedsfaglige tekster og litteraturhenvisninger kan du klikke dig ind på www.interaktionsdatabasen.dk.. Din læge har desuden adgang til interaktionsdatabasen.
 
Ja, din læge kan også bruge medicinkombination.dk. Der findes dog en særlig sundhedsfaglig udgave af hjemmesiden, nemlig www.interaktionsdatabasen.dk. Her er oplysningerne skrevet i et mere vanskeligt tilgængeligt fagsprog.
 
Ja, du kan søge på én slags medicin og se, hvilke andre indholdsstoffer du ikke må tage samtidig. Dette gør du ved at bruge søgeboksen til venstre på forsiden med overskriften ”Søg på kombinationer med et præparat”.
 
Ja, du kan søge på så mange slags medicin du vil samtidig. Det gør du ved at bruge søgeboksen til højre på forsiden med overskriften ”Søg på flere præparater i kombination”. Her kan du tilføje flere felter med knappen nederst. Hvis du søger på kombinationer med mere end to slags medicin, skal du være opmærksom på, at du ikke kun får ét resultat, men af alle de mulige 1+1 kombinationer, som findes i databasen. Et eksempel: Hvis du søger på samtidig brug af en p-pille, et blodtrykssænkende lægemiddel og et sovemiddel, får du 3 resultater:
   A: kombinationen af p-pille og blodtrykssænkende lægemiddel
   B: kombinationen af p-pille og sovemiddel
   C: kombinationen af blodtrykssænkende lægemiddel og sovemiddel
 
De grønne symboler betyder, at du godt må tage den kombination, du har søgt på.
De gule symboler betyder, at du kan godt tage den kombination, du har søgt på, men du skal være opmærksom på særlige forholdsregler.
De røde symboler betyder, at du ikke bør tage kombinationen, og at du skal tale med apoteket eller din læge om et alternativ.
 
Det er relevant at bruge medicinkombination.dk, hvis du ønsker at vide mere om, hvordan medicin, naturlægemidler, stærke vitaminer, mineraler og fødevarer påvirker hinanden, når de kombineres. Husk dog altid at tale med din læge eller apoteket, hvis du har spørgsmål eller bliver bekymret over den kombination af medicin, du selv tager.
 
Det bliver vurderet månedligt, om Medicinkombination.dk skal opdateres med nye informationer om kombinationer. Nye informationer kommer fra de videnskabelige undersøgelser og rapporter, som Lægemiddelstyrelsen hele tiden gennemgår og vurderer.
 
Du skal altid henvende dig til din læge eller på dit apotek. Der kan være en god grund til, at lige netop du skal anvende denne kombination.
 
Hvis det er den sproglige formulering eller måden at bruge hjemmesiden på, du ikke forstår, så er du meget velkommen til at kontakte os på medicinkombination@dkma.dk, eller ringe til Pia Elgaard på 44 88 95 26. Hvis dit spørgsmål vedrører din egen medicin, eller hvis du er blevet bekymret over en oplysning på www.medicinkombination.dk, så vil vi opfordre dig til at kontakte din læge og tale med hende eller ham om det.
 Lægemiddelstyrelsen · Axel Heides Gade 1 · 2300 Kbh S · Tlf. 44 88 95 95 · medicinkombination@dkma.dk